Tutustu toteutuksiin

 

Discendumin yli vuosikymmenen kokemus verkkotoimintaympäristöjen kehittämisestä ja käyttöönotosta on asiakkaidemme käytössä.


Poimi ideoita oman organisaatiosi tueksi tutustumalla alla oleviin esimerkkeihin. Lisää asiakkaidemme kokemuksia verkkokoulutusten kehittämisestä löydät myös D-Mail -asiakaslehdestämme.

Viimeksi lisätyt:Verkkokurssit ja -valmennukset: Neste Jacobs Oy, Autoalan Keskusliitto ry, Raisoft Oy

Tuote- ja myyntikoulutukset: Tamro Oyj

Osaamisen kehittäminen: OK-opintokeskus

Ohjauksen työkalut: Saimaan ammattiopisto

 


Verkkokurssit ja -valmennukset


Case Neste Jacobs Oy: Tuemme elinikäistä oppimista ja tarjoamme monipuolisia kehittysmismahdollisuuksia työntekijöillemme

Avainsanat: TotaraLMS


Neste Jacobs tarjoaa erilaisia suunnittelu- ja projektijohtopalveluita useille öljy-, kaasu-, petrokemian, kemian, biojalostus-, biokemian, biofarma- ja elintarviketeollisuuden yrityksille. Neste Jacobsilla on 60 vuoden kokemus laitosten suunnittelusta sekä investointihankkeiden toteutuksista ympäri maailmaa ja yritys työllistää noin 1300 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Arabiemiraateissa ja Singaporessa. Neste Jacobs onkin menestyksensä ansiosta Pohjoismaiden vahvin kemianteollisuuden sekä biotekniikan suunnittelupalveluiden toimittaja. Työntekijöiden jatkuva kouluttaminen ja tiedon tehokas siirtäminen ovat tärkeitä kulmakiviä heidän toiminnassaan. Discendum Oy ja Totara LMS tulivat mukaan, kun tätä puolta lähdettiin kehittämään.

 

”Neste Jacobsilla kaikki lähtee ihmisten osaamisesta, joten osaamisen kehittäminen on tärkeää. Tämän takia koulutusten hallinta ja koulutustiedon jakaminen ovat hyvin keskeisessä roolissa ”, Neste Jacobsin HRD Manager Inka Lönnström-Laitinen ja HR Coordinator Riikka Raatesalmi kertovat.

 

Lönnström-Laitinen kertoo, että suurin osa koulutuksiin ja kehittymiseen liittyvästä tiedosta ja aineistoista siirtyi aiemmin sähköpostin välityksellä ja erillistä järjestelmää tätä varten ei ollut käytössä. Tieto ei aina saavuttanut kaikkia ja näkyvyys siitä,  mitä kaikkea yrityksen sisällä oli kehittymismielessä tarjolla, jäi vajaaksi.

 

Neste Jacobs haluaa tukea elinikäistä oppimista ja tarvittiin paikka, jossa työntekijä pääsee osaamisen kehittämisen tarjontaan helposti ja tehokkaasti kiinni ja voi valita monipuolisesta sisällöstä itselleen sopivaa koulutusta. Toimintaympäristö asettaa myös omat tiukat vaatimuksensa toimialaan liittyviin turvallisuus- ja laatukoulutuksiin sekä erilaisiin sertifioitumisiin. Näiden hallinnointiin ja raportointiin oli myös tärkeää saada yksi yhteinen alusta.

 

Ratkaisuna Totara: monipuolinen ja laadukas oppimisympäristö

 

Neste Jacobs uskoi yhteistyön toimivuuteen Discendumin kanssa, joka antoi sysäyksen Totara-oppimisympäristön käyttöönottoon Neste Jacobsilla. Valintapäätökseen vaikuttivat järjestelmän monipuolisuus, helppous ja käyttöönoton toteutuminen nopealla aikataululla. Perustoimintojen lisäksi Totarasta löytyi myös arviointi- (appraisal) ja oppimissuunnitelma (learning plan)-ominaisuudet valmiina, jotka haluttiin ottaa käyttöön suoritus- ja kehityskeskusteluprosessin tueksi. ”Olemme erittäin tyytyväisiä Discendumin kanssa tehtyyn kattavaan yhteistyöhön. Apua saa tarvittaessa nopeasti niin Discendumilta kuin Totara Help –palvelusta. Projektinvetäjä Discendumilta oli hyvin energinen ja vei asioita eteenpäin tehokkaasti ja nopeasti”, Inka Lönnström-Laitinen kiittelee.

 

Käyttöönottoprojekti alkoi huhtikuussa 2014 ja lanseeraus tapahtui noin puoli vuotta myöhemmin. Totara-oppimisympäristö sai nimen NJ Academy. Siellä työntekijöiden on mahdollista selata osaamisen kehittämisen tarjontaa, käydä läpi itseopiskelumateriaaleja sekä rekisteröityä ja osallistua koulutuksiin ja muihin osaamisen kehittämisen tilaisuuksiin. Myös kehityskeskustelut käydään NJ Academyssä ja työntekijä voi koostaa henkilökohtaista osaamissuunnitelmaansa samassa paikassa.

 

Projektin haasteellisimmat osiot muodostuivat koulutussisällöntuotannosta, integraatiosta, teemasivun personoinnista NJ Academylle sopivaksi sekä arviointi-ominaisuuden käyttöönotosta, mutta loppujen lopuksi kaikki palaset saatiin osumaan hyvin yhteen. Lanseerauksen yhteydessä lähdettiin myös työstämään kokonaan uutta eLearning-pakettia yhteistyössä ketterän ja kustannustehokkaan HOKS:in kanssa, joka tuli Neste Jacobsille tutuksi yhteistyöstä Discendumin kanssa.

 

NJ Academy tulee kehittymään myös jatkossa

 

Neste Jacobsilla ollaan iloisia siitä, että NJ Academy tarjoaa keskitetyn paikan kaikelle koulutustarjonnalle sekä osaamisen kehittämisen materiaaleille. Järjestelmän käyttöönotto on kannustanut sähköisen oppimateriaalin työstämiseen ja myös kehityskeskustelut ovat saaneet uusia muotoja ja enemmän fokusta on suunnattu suorituspalautteen ja osaamisen kehittämisen aihealueisiin.  

 

Lönnström-Laitinen kertoo, että NJ Academyn avulla on helpompi pitää myös yrityksen toimistot eri puolilla maailmaa tietoisina yrityksen yhteisestä osaamisen kehittämisen tarjonnasta ja jakaa osaamista yli toimistorajojen. Järjestelmän kautta pystyy myös varmistamaan, että kaikki saavat tietoa tasapuolisesti ja samaan aikaan.  Tärkeää on myös päästä helposti seuraamaan, että työntekijöillä on vaadittavat koulutukset käytynä ja erilaiset sertifikaatit voimassa; turvallisuus on toimialalla luonnollisesti erittäin tärkeää, mutta myös Neste Jacobsille yrityksenä kaiken toiminnan lähtökohta.

 

”Tarkoituksena on aktiivisesti kehittää oppimisympäristöä Discendumin kanssa myös jatkossa ja tarjota valmennuksia erityisesti turvallisuuden ja laadun osalta myös ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Myös omaa oppimismateriaalia tullaan tarjoamaan lisää tasaisesti ajan kuluessa. Toiveena on myös saada lisää sosiaalisia ominaisuuksia järjestelmään” Lönnström-Laitinen tiivistää.

 


Case Autoalan keskusliitto ry: Verkkokoulutus on tulevaisuutta autoalalla

Avainsanat: Flumine, sisällöntuotantoprojekti

 

Jari Ketola, AKL ry

Autoalan Keskusliitto ry (AKL) uudisti koulutustoimintansa vuoden 2013 aikana. Nimellä AKL-Akatemia tarjottava palvelukokonaisuus kokoaa yhteen autokaupan ajankohtais- ja täydennyskoulutuksen. Verkossa tapahtuva oppiminen on yksi AKL-Akatemian strategisista painopisteistä, johon perehtyminen tapahtui Discendumin ja Fluminen ohjauksessa.

”Jo ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien yhteistyö lähti oikeaan suuntaan. Asiantuntijat kuuntelivat, ymmärsivät tarpeemme ja pystyivät jäsentämään meille ratkaisuvaihtoehtoja”, kertoo AKL:n koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola. Työskentelymallissa sisällöntuotannon asiantuntija sparrasi AKL:n projektitiimiä käsikirjoituksen rakenteen ja sisällön jalostamiseksi. Valmiit käsikirjoitukset toteutti äänen ja animaation keinoin Fluminen yhteistyöverkosto.

Lopputuloksena syntyi Kuluttajansuoja ja virhevastuu –verkkokoulutus, joka on suunnattu autoalalla asiakaspalvelussa toimiville henkilöille. Verkkokurssiin rakennettiin erilaisia skenaarioita autokorjaamotoiminnan tai autokaupan reklamaatiotapauksista aitojen Kuluttajariitalautakunnan esimerkkien pohjalta. Kurssi sisältää myös pohdintatehtäviä, joita voi käydä läpi niin itsenäisesti kuin työporukan kanssa.

”Ensimmäiselle projektille asettamamme odotukset täyttyivät ja jopa ylittyivät. Verkkokoulutusten käyttöönotolla ja niiden määrän lisäämisellä tulevaisuudessa haluamme antaa autoalalle viestiä, että AKL on kiinni tässä päivässä – mieluiten askeleen edelläkin”, Jari Ketola tiivistää.Case Raisoft Oy: RAI-Avainosaajakoulutus uudistui ja tehostui Optiman avulla

Avainsanat: Optima

Johan Boholm, Raisoft Oy

Raisoft on vuonna 2000 perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimiva asiantuntijayritys, joka tuottaa ohjelmisto- ja koulutuspalveluja. Yrityksellä on Suomessa noin 200 asiakasta, jotka koostuvat sekä julkisista että yksityisistä hoivapalvelujen tuottajista. RAI-järjestelmään perustuvan ohjelmiston avulla hoitotiimi voi arvioida asiakkaan, esimerkiksi ikäihmisen tai psykiatrisen potilaan toimintakykyä ja vointia standardoidulla tavalla.

Raisoftin tietojohtaja ja koulutuspäällikkö Johan Boholm kertoo, että Raisoft järjestää nelisensataa koulutustilaisuutta vuodessa, joista nk. RAI-Avainosaajakoulutus on kestoltaan laajin. Koulutuksen materiaalinhallinta ja tehtävät hoidettiin ensin sähköpostin ja Excel-taulukoiden avulla, mutta toimintatapaan tarvittiin muutos volyymin kasvaessa.

Sysäyksen Optiman käyttöönottoon ja yhteistyöhön Discendumin kanssa antoi Kokkolan yliopistokeskuksen kanssa tehty projekti. Käyttöönotto on ollut Boholmin mielestä sujuvaa. ”Discendumin ja Raisoftin ajatusmaailma kohtaavat”, Boholm tähdentää.

Viimeisen kahden vuoden aikana on käynnistetty 18 RAI-Avainosaajakoulutuskokonaisuutta ja käyttäjiä niillä on yli 500. ”Pääkouluttaja on ollut tyytyväinen siihen, että ajankäyttö on ollut tehokkaampaa, järjestelmän hallinta ja vuorovaikutus käyttäjien kanssa on ollut helpompaa sekä materiaalien lähetys ja hyödyntäminen on ollut mahdollista ajankohdasta riippumatta. Raisoftin eRai-oppimisympäristö Optimassa on ajanmukainen tapa opiskella”, Boholm toteaa.Case Nyyti ry: Vertaistukea ja ohjausta verkossa

Avainsanat: Optima, Flumine

 

Elina Marttinen, Nyyti ry

Tove Janssonin sadun mukaan nimetty Nyyti ry edistää suomalaisten opiskelijoiden elämänhallintaa. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävää Elämäntaitokurssia on järjestetty lähitapaamisina, joiden ohessa osallistujilla on ollut käytössään opaskirja tehtävineen. Kun materiaali haluttiin viedä verkkoon, toteutustapojen edessä oli lähes runsaudenpula.

"Odotamme tulevaisuudessa Elämäntaitokurssille isoja käyttäjävolyymeitä, sillä periaatteessa kaikki Suomen opiskelijat ovat kurssin kohderyhmää. Toimittajan valinnassa meidät vakuutti se, että Optiman kanssa voidaan mennä juuri niin pitkälle kuin Nyyti pystyy menemään. Arvostamme järjestelmässä erityisesti luotettavuutta ja toimintavarmuutta", kertoo suunnittelija Elina Marttinen.

"Vakuutuimme myös Fluminen asiantuntijan kyvystä hahmottaa, kuinka kurssimateriaali toimisi verkossa pedagogisesti ja tiivistää tästä visiosta jämpti, toteuttamiskelpoinen projekti", Marttinen jatkaa. Projekti, jossa verkkokurssin sisällöt tuotettiin Optimaan sen omilla työkaluilla, alkoi kesäkuussa 2012. Tuotantokäyttöön oltiin valmiita syyskuun puolivälissä, jolloin ensimmäiset verkkokurssit alkoivat ohjaajakoulutuksina.

Nyyti ry:ssä muhii paljon ajatuksia Optiman jatkokäyttöä varten, muun muassa videoiden käyttö kiinnostaa. "Ryhmämuotoinen, elämänhallinnan työkaluja antava verkkokurssi on Suomen mittakaavassa uusi asia, joten nykytilanne on jo todella hyvä. Saimme enemmän kuin uskalsimme toivoa!"Case Markkinointi-instituutti: Vaivaton verkko-opiskelu vähentää tukipyyntöjä

Avainsanat: Optima, integraatiot

 

Sirpa Dahlberg, Markkinointi-instituuttiMarkkinointi-instituutti on suomalainen elinkeinoelämän jatko- ja täydennyskouluttaja. Heillä Optima on integroitu toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin modulaarisesta oppimisen ohjausjärjestelmästä siirretään opiskelijoita ja koulutusmoduuleja Optimaan. Optima on ollut Markkinointi-instituutissa käytössä vuodesta 2010 asti.

"Optimassa tehdään opiskelijoiden tehtävistä lähes kaikki eli yli 90 prosenttia, ja näyttötutkinnoissa käytämme roolilomaketta. On erittäin tärkeää, että opiskelijoiden on helppo opiskella ja Optiman avulla tämä toteutuu. Tukipyynnöt ovat noin prosentin luokkaa opiskelijamäärästä", kertoo oppimisympäristöasiantuntija Sirpa Dahlberg.

Dahlberg on Markkinointi-instituutissa keskeisessä roolissa Optiman suhteen. Hän vastaa päivityssisältöjen ja uusien Optima-ominaisuuksien toiminnasta integroidussa ympäristössä ja kokoaa käyttöön liittyvät kysymykset yhteen. "Tärkeintä on, että autan koulutuspuoltamme tekemään uudenlaista ja parempaa koulutusta. Kerron Optiman uusista ominaisuuksista koulutuksista vastaaville ja sitten katsomme yhdessä, miten voimme hyödyntää missäkin", hän kertoo.
Tuote- ja myyntikoulutukset

Case Tamro Oyj: OLLI Opinahjo edistää apteekkilaisten ammattitaitoa

Avainsanat: Optima, Flumine

KAnu Kaunisto, Tamro Oy

Tamro Oyj on lääkkeiden sekä terveys- ja hyvinvointituotteiden jakelun sekä palvelun markkinajohtaja Suomessa. Tamro Oyj:n koulutuspäällikkö Anu Kaunisto kertoo, että tarve verkko-oppimisympäristölle syntyi asiakaskoulutusta varten. Erityisesti apteekeille kohdistetussa koulutuksessa pääpaino oli tuoteryhmähallinnan, myynnin, markkinoinnin ja raportointipalvelun teemoissa. Verkko-oppiminen tarjosi parhaimman keinon vastata yli 800 apteekin ammatillisen kehittymisen tarpeisiin.

”Discendumin hyvin suunniteltu ja dokumentoitu käyttöönottoprojekti oli ylivoimainen”, Kaunisto toteaa. ”Yhteistyö on ollut alusta asti tiivistä, asiat on ratkottu yhdessä ja niitä on viety sitten eteenpäin. Discendum on tarjonnut tarpeen vaatiessa tukea ja heidän asiakaspalvelunsa on toiminut moitteettomasti koko ajan."

Discendumin tytäryhtiö Flumine oli myös mukana toteuttamassa animoituja kokonaisuuksia Tamron Optimaan eli OLLI Opinahjoon. ”Flumine on vahva verkkopedagogiikan osaaja. Heillä on kyky katsoa asioita oppijan näkökulmasta sekä pohtia sitä, millä tavalla esitettynä asiat olisivat kiinnostavia, edistäisivät oppimista, tuottaisivat oivalluksia ja olisivat monipuolisia”, Kaunisto kuvailee. OLLI Opinahjo pitääkin sisällään jo esimerkiksi monipuolista video-opetusmateriaalia, jolla apteekkilaisten kehittymistä ja ammattitaitoa edistetään myös jatkossa.


Case Vaisala: Myyntikoulutukset globaalisti verkossa

Avainsanat: Optima, Flumine

Kaisa Vilhunen, Vaisala OyjMaailman johtava meteorologian ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava Vaisala Oyj päätti vuosi sitten syksyllä siirtyä Sää-liiketoimintayksikön kansainvälisen myyntiorganisaation koulutuksessa verkko-oppimiseen. "Huolellisen valintaprosessin jälkeen päädyimme valitsemaan toimittajaksi Discendumin", kertoo Vaisalan koulutusasiantuntija Kaisa Vilhunen.


Optiman käyttöönotto Vaisalassa vietiin tehokkaasti ja täysin aikataulussa läpi. "Myyntityössä on tunnettava tuotteet, sisäiset prosessit ja muut myyntityön kannalta tärkeät työkalut, joten jatkuvalle kehittymiselle ja kouluttautumiselle on tarvetta. Olemmekin tällä hetkellä tuottaneet jo 12 erilaista verkko-oppimismodulia myynnin tarpeisiin, ja sisällön tuotanto jatkuu edelleen", Vilhunen sanoo.

Hän uskoo verkko-oppimisen kehittyvän tulevaisuudessa jatkuvasti yhteisöllisempään ja käyttäjälähtöisempään suuntaan. Tällöin oppiminen perustuu yhä enemmän käyttäjän arkipäivässään kohtaamiin haasteisiin.

 Case K-Instituutti: Järjestelmän räätälöinnillä mestariluokan eOppimista

Avainsanat: Optima, integraatiot

 

Niklas Bergström, K-InstituuttiKeskon tytäryhtiö K-Instituutissa Optima on ensiarvoisen tärkeä työkalu, sillä suurin osa opiskelusta on verkko-opiskelua. Verkko-opiskelu aloitettiin vuonna 2001 ja Optimaan siirryttiin vuoden 2009 alusta. Myös K-kaupan ammattiosaamisen ja tuotetiedon täydennyskoulutus, Mestarimyyjä-koulutus, on Optimassa. K-instituutin Optima-ympäristössä kävi vuonna 2011 lähes 30 000 opiskelijaa.


"Kaikkien verkkokoulutusten lopussa on palautelomake ja ensimmäisessä opiskelija-arviossamme verkkokoulutukset arvosteltiin yli neloseksi asteikolla yhdestä viiteen. Erityisesti kehuttiin käytettävyyttä ja sisältöjen mielekkyyttä", kertoo K-instituutin eOppimisen kehityspäällikkö Niklas Bergström.


"Discendum on tehnyt meille paljon tärkeitä räätälöintejä, esimerkiksi rajapintoihin ja raporttiin", Bergström kertoo. "Räätälöintien toteutuksessa Discendumin kanssa on vakiintunut toimintamalli, missä me ensin kuvaamme tarpeen Discendumille, joka ottaa siihen kantaa ja tarkentaa tarvetta meidän kanssamme tai tarjoaa vaihtoehtoisia toteutustapoja".
Osaamisen kehittäminen

Case OK-opintokeskus: Osaaminen esille uudella tavalla Open Badgen avulla

Avainsanat: Open Badges, Kyvyt.fi

Lotta Pakanen, OK-opintokeskus

Virtuaalinen osaamismerkki, Open Badge, antaa organisaatioille ja järjestöille uusia keinoja oman toimintansa esittelyyn. Se myös tukee yksilön elinikäistä oppimista ja auttaa tekemään näkyväksi osaamista, joka voi olla hankittu koulu- tai työmaailman ulkopuolella vaikkapa harrastuksissa tai vapaaehtoistyössä.

OK-opintokeskus on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka tutkii, kehittää ja ohjaa järjestöllistä koulutusta. He olivat jo pitkään hakeneet tapoja, joilla juuri järjestötoiminnassa hankittua osaamista voisi tehdä näkyväksi. ”Koulutuksissamme toimintamallit olivat jo kunnossa, mutta vapaaehtoistoiminnan osalta vastaava asia ei ollut selvä. Eräässä seminaarissa kuulin Mozilla.org:in Open Badge –konseptista, joka vastasi tähän tarpeeseen”, valaisee koulutussuunnittelija Lotta Pakanen.

Kuin sattumalta samoja asioita oli alettu pohtia myös Discendumissa ja yhteistyö merkkien edistämiseksi lähti muotoutumaan. Open Badget otettiin käyttöön koulutuksessa ”Tunnista ja tunnusta osaaminen”, jota tarjottiin erityisesti järjestöjen koulutusvastaaville. Opiskelijat innostuivat etenkin mahdollisuudesta jakaa merkkejä sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Google+:ssa ja Kyvyt.fi ePortfoliossa. ”Itselleni Badgen käyttöönotto tuki mainiolla tavalla sitä työtä, jota olin tehnyt koulutusten mallien kehittämiseksi jo vuosien ajan”, Pakanen kertoo.

Pakanen näkee osaamislähtöisyyden merkityksen lisääntyvän, riippumatta siitä, missä osaaminen on hankittu. ”Tulevaisuuden taitoja kenelle tahansa on oman osaamisen aukikirjoittamisen taito. Myös oppilaitosten pitää avata omaa näkemystään osaamisen kehittämisen tunnustamiselle. Open Badge ja ePortfolio tukevat arkioppimista: kaikki osaaminen ei tule koulun penkiltä”, muistuttaa Pakanen.


Case Karelia-ammattikorkeakoulu: Sähköinen portfolio henkilöstön kehittämisessä

Avainsanat: Kyvyt.fi, Flumine

 

Henkilöstön koulutuksia ei järjestetä koulutusten vuoksi vaan ne ovat osana Karelia-ammattikorkeakoulun (ent. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) yksilöllistä ja yhteisöllistä henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmaa. Teknologian nopea kehitys synnyttää erilaisia palveluja, josta yksi on Kyvyt.fi ePortfolio-palvelu.Tämän palvelun pilotti Kareliassa alkoi keväällä 2010 yhteistyössä Flumine Oy:n kanssa.


Suunnittelija Maarit Ignatius kertoo, että yhteistyö on madaltanut Kyvyt.fi:n ePortfolion käyttöönoton kynnystä. ”Asiantuntijan koulutus antaa aina vahvan pohjan omaehtoiselle perehtymiselle ja ohjelman käytön jatkamiselle. Lisäksi se on puolueetonta, ulkopuolinen näkee ja kuulee asiat eri tavalla kuin talon sisältä tuleva henkilö. Koulutukset on sisällöiltään räätälöity Karelian näköisiksi ja niissä on perehdytty meille tärkeisiin kysymyksiin. Työskentely on ollut luontevaa, nopeaa ja idearikasta.”


”On erittäin merkityksellistä, että Flumine Oy:n tarjoama koulutus ei rajoitu yksin tekniseen koulutukseen, vaan heiltä löytyy myös pedagogista osaamista ja näkemystä. Kumppanuusnäkökulmasta painoarvoa on myös sillä, että koulutusorganisaatioyhteistyöstä heille on asiantuntemusta kertynyt jo usealta vuodelta”, Ignatius jatkaa.

Ohjauksen työkalut

Case Saimaan ammattiopisto: Työssäoppimisen ohjaaminen ja seurattavuus paranivat ePortfolion avulla

Avainsanat: Kyvyt.fi

Juha Kiukas, Saimaan ammattiopisto


Ammatillisessa opiskelussa osa oppimisesta tapahtuu työpaikoilla. Tieto- ja viestintätekniikan kouluttaja Juha Kiukas Saimaan ammattiopistosta on käyttänyt monipuolisesti Kyvyt.fi:n toimintoja työssäoppimisjakson toteuttamisen tukena.

Harjoittelun aikana opiskelijat kirjoittavat oppimispäiväkirjaa blogimuodossa. Lisäksi kullakin opiskelijalla on Kyvyt.fi:ssä oma työssäoppimissivusto, jolla hän esittelee itsensä, työpaikkansa ja työtehtävänsä. Suorittamistaan työtehtävistä opiskelija voi ottaa vaikkapa valokuvan ja ladata sen blogiinsa. Sivun voi jakaa oman opettajan lisäksi myös harjoittelupaikan ohjaajalle.

”Ohjaavan opettajan on blogin ja seurantalistan avulla helppoa ja nopeaa seurata opiskelijoiden edistymistä ja kommentoida työsuoritteita. Opettaja pysyy näin paremmin perillä työssäoppimisjakson sisällöstä ja siitä, mitä työpaikalla tapahtuu. Myös opiskelijat kirjoittavat enemmän ja pystyvät paremmin osoittamaan sen, mitä ovat tehneet ja oppineet. Blogimuotoinen raportointi motivoi opiskelijaa ja innostaa myös ohjaajaa”, kertoo Kiukas.


Case Turun ammattikorkeakoulu: Optima kokoaa työharjoittelun asiakirjat ja tukee ohjausta

Avainsanat: Optima


Turun ammattikorkeakoulun Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma uudisti restonomiopiskelijoiden työharjoittelun ohjauksen Optiman avulla. Opettaja Anna-Liisa Lindströmin mukaan lähtötilanne sisälsi paljon haasteita: "Aloittaessani koordinaattorina opiskelijat palauttivat kaikki harjoitteluun liittyvät todistukset, selvitykset ja muut dokumentit yksittäisinä papereina. Yleiskuvan saaminen tuntui mahdottomalta".

Keväällä 2012 Lindström sai toimintamallin uudistamiseen arvokasta taustatukea Turun AMK:n verkkopedagogiikan asiantuntijoilta sekä tekniikan yksikön vastaavan hankkeen kokemuksista. "Koko harjoittelun elinkaari tehdään nyt näkyväksi Optimassa. Kaikki työharjoitteluun liittyvät ohjeet, yritysten yhteystiedot ja dokumentit löytyvät yhdestä kansiosta. Optimaan palautetaan myös muun muassa itsearvioinnit ja esimiesten haastattelut. Keskitetyn ympäristön käyttö helpottaa opiskelijoilta tulevan materiaalin hallintaa, ja kokonaisuus tuottaa vaivattomasti raportointitietoa tulosalueen tarpeisiin", Lindström kertoo.

Myös opiskelijoille annettiin enemmän vastuuta. Oppimispäiväkirjaa kirjoitettiin Optimassa kahden viikon jaksoissa ja opettaja kommentoi niitä aktiivisesti. Tämä paransi opiskelijoiden motivaatiota pohtia oppimaansa. "Koska hallinnollinen työmäärä väheni, opettajat pystyivät keskittymään ohjaamisen laatuun. Optiman välityksellä kaikki ryhmän opettajat voivat seurata opiskelijoiden etenemistä. Opettajatiimi toimii opiskelijoiden ammatillisen kasvun ohjaajina, joten opiskelijoiden työkokemuksen karttuminen ja urakehitys kiinnostaa meitä kaikkia", pohtii Lindström.