Asiantuntijuus ja taidot talteen!

Rakenna ja ylläpidä sähköistä portfoliota. Tuota monipuolista sisältöä ja tallenna oma paras osaamisesi verkkoon. Dokumentoi ja reflektoi omaa oppimista ja osaamista. Luo tuotoksistasi näyttäviä portfoliosivustoja, ja julkaise ne haluamillesi henkilöille. Ota käyttöösi elinikäistä oppimista tukeva työväline ja verkostoidu muiden käyttäjien kanssa!

Tutustu Kyvyt.fi palveluun! Ota yhteyttä!

kyvyt CV

Käyttäjä voi luoda Kyvyt.fi:ssä erilaisia portfolioita tarpeen mukaan. Kyvyt.fi:tä on käytetty laajojen kehittymisportfolioiden ja näyteportfolioiden luomiseen. Sitä voidaan hyödyntää opinnäytetyön osana/tuotoksena ja työssäoppimisen dokumentoinnissa. Lisäksi palvelusta löytyvät valmiit työkalut työnhakua varten. Lue lisää


kyvyt ohjaus

Kyvyt.fi on oppimisympäristö, jossa opettajat, opinto- ja työpaikkaohjaajat voivat tukea, ohjata ja arvioida omia opiskelijoitaan tai harjoittelijoitaan. Avoimuutensa ansiosta Kyvyt.fi soveltuu hyvin työssäoppimisen ohjausympäristöksi, johon pääsevät opettajien ja opiskelijoiden lisäksi myös työpaikkaohjaajat. Avoimuus tukee myös oppilaitosten välistä yhteistyötä, sekä mahdollistaa projektien vetämisen yhteisessä ympäristössä. Lue lisää


kyvyt aloitussivu

Kyvyt.fi on ePortfolio-ympäristö, joka jää käyttäjälle veloituksetta käyttöön valmistumisen jälkeen. Tämä mahdollistaa ePortfolion kehittämisen ja ylläpitämisen työuran ja jatko-opintojen aikana. Kyvyt.fi onkin turvallinen ja toimintavarma työväline oman parhaan osaamisen tallentamiseen ja hyödyntämiseen läpi elämän. Lue lisää


Mikä on Kyvyt.fi? Katso video!

Ota yhteyttä!