Open Badges -osaamismerkit

Koulussa oppimaamme tunnistetaan ja tunnustetaan todistuksin ja diplomein. Open Badges -merkkien avulla voimme nyt tunnistaa ja tunnustaa sekä virallista että epävirallista oppimista, jota tapahtuu töiden, koulutuksen, harrastusten, vapaaehtoistyön ja muiden aktiviteettien kautta. Open Badges, eli osaamismerkit, on Mozilla-säätiön kehittämä standardi, jolla voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaamista, taitoja, oppimista, osallistumista ja jopa asenteita.

Ota yhteyttä!

obf pic

Open Badge on paljon muutakin kuin digitaalinen kuva – se on vahvistettua näyttöä oppimisesta, koska se sisältää metadataa, joka kertoo osaamismerkin myöntäjästä sekä sisältää tarkat kriteerit siitä, miten osaamismerkin saajan taidot ja saavutukset on tunnistettu.Lue lisää


obf pic

Osaamismerkin saaja voi helposti julkaista merkin esimerkiksi ePortfoliossaan tai jakaa sen internetissä sosiaaliselle verkostolleen työnhakua, koulutusta tai elinikäistä oppimista varten. Open Badges -merkit toimivat myös moderneina viestintä- ja markkinointikanavina merkin myöntäjiä ajatellen, koska merkin tiedot näyttävät aina kriteerien lisäksi myöntäjätahon nimen sekä nettisivun osoitteen. Lue lisää


obf pic

Open Badge -merkit avaavat paljon mahdollisuuksia ansaitsijoilleen, mutta myös opettajat ja työnantajat voivat hyödyntää niitä asettamaan tavoitteita, rakentamaan oppimispolkuja tai motivoimaan opiskelijoita, työntekijöitä ja asiakkaita. Lue lisää


Ota yhteyttä!